Algemene voorwaarden en randvoorwaarden

Een urgentie is alleen mogelijk als u aan alle algemene en randvoorwaarden voldoet. Daarnaast is minstens één van de  urgentiecriteria uit de Regionale Huisvestingsverordening op u van toepassing. U moet ook voldoen aan de voorwaarden die daarbij gesteld zijn.

Lees daarom eerst alle informatie en de onderstaande voorwaarden voordat u besluit om een urgentie aan te vragen.

Heeft u daarna nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Regionale Urgentiebureau, email urgentiebureau@regiogv.nl, telefoon 035-6926390 op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

Algemene voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder, heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft op wettelijke basis in Nederland.
  • Het maximale belastbare jaarinkomen inkomen (verzamelinkomen van uw huishouden) voor een sociale huurwoning wordt jaarlijks aangepast aan de grenzen die de overheid daarvoor stelt. Vanaf 01-01-2021 is dat maximaal € 40.024,- per jaar.
  • Uitzondering: Er is een uitzondering gemaakt voor de middeninkomens tot maximaal bruto € 51.199,- per jaar. In de woningadvertenties wordt aangegeven of de woning ook bedoeld is voor deze inkomens.

Let op

Uw inkomen moet altijd passen bij de huur van een woning. In de  woningadvertenties in WoningNet wordt altijd vermeld wat het maximale inkomen mag zijn.

Meer over huur- en inkomensgrenzen kunt u lezen in de huur-inkomen tabel.

Randvoorwaarden bij een urgentieaanvraag

  • U bent ingeschreven als woningzoekende in WoningNet Gooi en Vechtstreek en u schrijft in op alle woningaanbiedingen in de hele regio die bij uw huishouden passen.
  • U heeft er zelf alles aangedaan om uw woonprobleem te voorkomen en op te lossen, maar dat is niet gelukt.
  • U voldoet ten minste aan de voorwaarden van één van de urgentiecriteria uit hoofdstuk 3 van de Regionale huisvestingsverordening.
  • Als u buiten de regio Gooi en Vechtstreek woont, moet u ook aantonen dat uw woonprobleem alleen maar in de regio Gooi en Vechtstreek kan worden opgelost.