Voorbeelden van problemen waarbij een urgentie in de praktijk niet mogelijk is gebleken:

 • U voldoet niet aan alle randvoorwaarden die er voor een urgentie gelden, zoals:
  – u reageert bijvoorbeeld niet op alle passende woningaanbiedingen in alle regiogemeenten.
  – u heeft er niet voldoende aan gedaan om uw woonprobleem te voorkomen of zelf op te lossen.
 • U woont buiten de regio en uw probleem kan niet alleen maar in deze regio worden opgelost.
 • U wacht al heel lang op een woning en komt maar steeds niet aan deĀ  beurt.
 • Uw woning is te groot of te klein.
 • U woont in een appartement en wilt graag naar een eengezinswoning of andersom.
 • De tuin is te bewerkelijk geworden.
 • U gaat scheiden en heeft geen minderjarige kinderen
 • U gaat scheiden en de andere ouder heeft woonruimte voor de minderjarige kinderen.
 • U heeft co-ouderschap en wilt dichter bij de andere ouder wonen.
 • U heeft werk in deze regio gevonden en vindt de reisafstand bezwaarlijk.
 • U werkt in deze regio en werkt in onregelmatige diensten.
 • U woont niet in deze regio en u heeft een probleem met uw woning.
 • U woont nog bij uw ouders of op kamers.
 • U bent door uw ouders op straat gezet, of moet uw kamer verlaten.
 • U verwacht een kindje en u heeft geen eigen woning.
 • U heeft minderjarige kinderen en woont korter dan twee jaar in bij uw ouders of bij anderen.
 • U heeft medische klachten, maar u kunt met een eventuele aanpassing(en) wel blijven wonen in uw woning.
 • U heeft zelf geen medische problemen, maar de mensen bij wie u inwoont wel.
 • U heeft huurschuld, veroorzaakt overlast, uw woning is vervuild of er is sprake van woonfraude en er dreigt misschien een ontruiming uit uw sociale huurwoning . Advies: ga in overleg met uw woningcorporatie en gemeente.
 • U bent al ontruimd uit uw sociale huurwoning vanwege huurschuld, vervuiling, overlast of woonfraude. Advies: ga voor mogelijke hulp in overleg met uw gemeente.
 • Er is (geluids-) overlast of hinder van de buren.
 • U heeft ruzie met de buren.
 • U kunt voorzien dat uw inkomen minder wordt waardoor het moeilijker zal worden de huur of hypotheek te betalen.
 • U wilt dichter bij familie wonen.
 • U heeft in het buitenland gewoond en komt weer terug naar Nederland.
 • Gezinshereniging, u wilt uw gezinsleden uit het buitenland laten overkomen.
 • U heeft klachten over de onderhoudstoestand van uw woning.
 • U heeft een tijdelijk huurcontract.
 • U wilt dichter bij voorzieningen, zoals bijvoorbeeld winkels of een gezondheidscentrum wonen.
 • U woont nog bij uw ouders en er is sprake van – generatie – conflicten
 • U heeft een tijdelijk huurcontract dat eindigt.
 • Uw woning is/wordt slecht onderhouden.
 • U heeft zelf de mogelijkheid om uw woonprobleem tijdelijk op te lossen.