Over ons

Als u in een noodsituatie verkeert en met spoed een woning zoekt, kunt u bij het regionaal urgentiebureau Gooi en Vechtstreek een urgentieverklaring aanvragen om met voorrang te reageren op huurwoningen. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de regiogemeenten bepalen wat een noodsituatie is. Gezien de lange wachttijden voor een woning wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een urgentieverklaring verleend. Voorrang voor de één betekent immers langer wachten voor de ander.