voor inwoners, met gemeenten

In de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bestaat de mogelijkheid om met een urgentie voorrang voor een sociale huurwoning te krijgen. Wij nemen een urgentieaanvraag in behandeling nadat de behandelingskosten én het aanvraagformulier zijn ontvangen. U wordt daarna uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin u de gelegenheid krijgt om uw urgentieaanvraag toe te lichten. Samen met u  kijken we naar uw  urgentieaanvraag en wat de Regionale Huisvestingsverordening daarover zegt.
Een onafhankelijke urgentiecommissie adviseert vervolgens het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. Dat college neemt  de uiteindelijke beslissing over uw urgentieaanvraag. U krijgt daarover schriftelijk bericht.

Een urgentie is alleen mogelijk als uw woonprobleem onder de urgentiecriteria valt en u ook voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Lees meer over de woonruimteverdeling, randvoorwaarden en urgentiecriteria op deze website of onder downloads.

U kunt bij ons ook terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en  huren onder voorwaarden. Mocht u er niet uitkomen, kunt u bellen of mailen met het urgentiebureau: