In de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek bestaat de mogelijkheid om met een urgentie voorrang voor een sociale huurwoning te krijgen. Wij nemen een urgentieaanvraag in behandeling nadat de behandelingskosten én het digitale aanvraagformulier zijn ontvangen. U wordt daarna uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin u de gelegenheid krijgt om uw urgentieaanvraag toe te lichten. Samen met u kijken we naar uw urgentieaanvraag en wat de regionale Huisvestingsverordening daarover zegt.
Een onafhankelijke urgentiecommissie adviseert vervolgens het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. Dat college neemt de uiteindelijke beslissing over uw urgentieaanvraag. U krijgt daarover schriftelijk bericht.

Een urgentie is alleen mogelijk als uw woonprobleem onder de urgentiecriteria valt en u ook voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Lees meer over de woonruimteverdeling, randvoorwaarden en urgentiecriteria op deze website of onder downloads.

Door de digitale urgentiewijzer in te vullen krijgt u alvast een indruk of het aanvragen van een urgentie in uw situatie eventueel wel of niet zinvol kan zijn. Let op: u kunt hieraan geen rechten ontlenen.

U kunt bij ons ook terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huren onder voorwaarden. Veel van die informatie is te vinden op deze website. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u bellen of mailen met het Urgentiebureau.
Telefoon: 035-6926390 tussen 09.00 uur en 13:00 uur
E-mailadres: urgentiebureau@regiogv.nl