voor inwoners, met elkaar

In de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek bestaat de mogelijkheid om met voorrang voor een woning in aanmerking te komen door middel van een urgentieverklaring. Woningzoekenden met zo’n verklaring kunnen met voorrang op een woning reageren via WoningNet.

Wij nemen een urgentieaanvraag in behandeling nadat de behandelingskosten én het aanvraagformulier zijn ontvangen. U wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek* waarin u de gelegenheid krijgt om uw urgentieaanvraag toe te lichten. Samen met u  kijken we naar uw  urgentieaanvraag  en wat de Regionale Huisvestingsverordening daarover zegt. (linkje naar HV)
Een onafhankelijke urgentiecommissie adviseert vervolgens het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. Dat college neemt  de uiteindelijke beslissing over uw urgentieaanvraag. U krijgt daarover schriftelijk bericht.

*Uitzondering: de volgende woningzoekenden worden niet uitgenodigd voor een gesprek:

  1. woningzoekenden die in een ‘Blijf van mijn Lijf’ instellingen wonen, deze urgentieaanvragen worden ‘automatisch’ afgehandeld als de benodigde bewijsstukken (van verblijf in de instelling) zijn aangeleverd.
  2. statushouders die onder de taakstelling van de regiogemeenten, statushouders worden ‘direct bemiddeld’ .

Een urgentie is alleen mogelijk als uw woonprobleem onder de urgentiecriteria valt en u ook voldoet aan alle gestelde voorwaarden.

Lees meer over de woonruimteverdeling, randvoorwaarden en urgentiecriteria op deze website of onder downloads.

U kunt bij ons ook terecht voor informatie over het aanvragen van een urgentie en  huren onder voorwaarden (voorwaardelijk huren geldt als u –nog- niet zelf een sociale huurwoning mag  huren,  bijvoorbeeld na  ontruiming uit een sociale huurwoning in onze regio).  Veel van die informatie is te vinden op deze website. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u bellen of mailen met het urgentiebureau:
telefoon 035-6926390 tussen 09.00 uur en 11.00 uur.
e-mailadres: urgentiebureau@regiogv.nl