Heeft u een urgentie onder voorwaarden en/of met directe bemiddeling gekregen? Dan geldt onderstaande tekst niet voor u want u krijgt een éénmalig woningaanbod. Lees verder bij ‘Urgentie onder voorwaarden’.

Voor de overige urgenties geldt dat in het besluit (brief) dat u heeft gekregen precies staat voor welk type woning de urgentie geldt en tot wanneer uw urgentie geldig is. U kunt de urgentie niet gebruiken voor andere woningen dan in het besluit vermeld staan.
Om uw woonprobleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen moet u de urgentie in principe in alle zeven regiogemeenten gebruiken bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Alleen in uitzonderlijke gevallen geldt de urgentie voor één regio gemeente of enkele regiogemeenten. Dit staat dan duidelijk aangegeven in het besluit dat u heeft gekregen.

De medewerkers van het urgentiebureau geven in WoningNet aan dat u een urgentie heeft gekregen. U reageert vervolgens zelf op woningaanbiedingen die passen bij uw urgentie. U gaat op basis van de urgentie dan voor op anderen.

Een urgentie vervalt automatisch na drie maanden. Is er in die tijd geen bij uw urgentie passend woningaanbod geweest, dan kunt u kosteloos een verlenging van de urgentie aanvragen. Voorwaarde is dat u geen passende woningaanbiedingen heeft overgeslagen of geweigerd.
Een aanvraag voor verlenging van uw urgentie vraagt u schriftelijk of digitaal aan bij het urgentiebureau, drie tot twee weken voordat de urgentie eindigt.

Urgentie onder voorwaarden

(ook wel ‘huren onder voorwaarden’ genoemd)

Soms zijn er bijzondere voorwaarden aan een urgentie verbonden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u eerder te maken heeft gekregen met een ontruiming uit een sociale huurwoning in onze regio omdat er sprake was van huurschuld, overlast of vervuiling.

Deze urgentie werkt alleen als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. In de meeste gevallen is dat een zorgcontract tussen u, de gemeente, de woningcorporatie en een zorgaanbieder. Daar staat in beschreven hoe de problemen, zoals bijvoorbeeld huurschuld, met de corporaties zijn opgelost en welke hulp of begeleiding u krijgt om verdere problemen te voorkomen.

Als er bijzondere voorwaarden zijn kunt u niet zelf zoeken naar een woning, maar u wordt ’bemiddeld’. Dat wil zeggen dat u een woningaanbieding krijgt. Het kan ook zijn dat het huurcontract in eerste instantie niet op uw naam komt te staan. Als na een bepaalde periode blijkt dat u zelf weer een ‘goed huurder’ kunt zijn, wordt het huurcontract op uw naam gezet.