Meest gestelde vragen

Lees de informatie op deze website en vul de vragen van de urgentiewijzer in. Daarna krijgt u gelegenheid om via deze website een aanvraag in te dienen.

Ja, voor een urgentieaanvraag wordt een bijdrage in de behandelkosten gevraagd van € 75,=.

U hoeft de behandelkosten niet direct of per iDEAL te voldoen. Dat mag ook wat later.
Uw urgentieaanvraag kan echter niet in behandeling worden genomen zolang u de behandelkosten niet heeft voldaan.

Dat kan, maar u moet wel aantonen dat uw woonprobleem alleen maar in onze regio kan worden opgelost. Dat betekent kort gezegd dat u nergens anders in Nederland zou kunnen wonen.

U kunt wel inschrijven als woningzoekende, maar zolang uw inkomen te hoog is heeft het geen zin om te reageren op sociale huurwoningen. U kunt dan namelijk geen huurcontract krijgen voor zo’n woning. Het aanvragen van een urgentie is daarom ook niet mogelijk.

Van u wordt verwacht dat u via een inschrijving in WoningNet reageert op alle passende woningaanbiedingen in de hele regio om te proberen eerst zelf uw woonprobleem op te lossen. Als u dat niet heeft gedaan, is een urgentieaanvraag niet kansrijk.

Dit is geen reden om passende woningaanbiedingen in de andere regiogemeenten over te slaan. U bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw woonprobleem. Als u een urgentieaanvraag wilt doen, dan hoort daarbij dat u alle mogelijkheden aanpakt om zelf een woning te vinden.

Dit is geen reden om passende woningaanbiedingen in de andere regiogemeenten over te slaan. U bent eerst zelf verantwoordelijk voor het oplossen van uw woonprobleem. Als u een urgentieaanvraag wilt doen, dan hoort daarbij dat u alle mogelijkheden aanpakt om zelf een woning te vinden.

Nee, u komt niet in aanmerking. Mantelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het voeren van een huishouden. De hulp gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg.

Dat is niet vanzelfsprekend. Als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn moet u eerst samen met uw ex-partner er alles aan doen om te voorkomen dat de kinderen zonder onderdak komen. U moet het gebruik van de sociale huurwoning claimen, desnoods via de rechter. Woont u in een te dure huurwoning waar geen huurtoeslag voor mogelijk is of in een koopwoning en kunt u geen hypotheek krijgen, dan moet u in ieder geval het tijdelijk gebruik proberen te claimen, bijvoorbeeld voor zes maanden. Lukt dat allemaal niet, dan kunt u met de andere ouder afspreken dat de kinderen daar blijven wonen tot u een oplossing voor uw woonprobleem heeft gevonden. Een urgentie is in de praktijk niet mogelijk als u er niet zelf alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat uw minderjarige kinderen dakloos dreigen te worden.

Een urgentie is helaas niet mogelijk. U kunt reageren op alle passende woningaanbiedingen in WoningNet.

Als uw inkomen is gedaald en u woont in een sociale huurwoning (huur tot € 752,33 per maand 2021)
dan kunt u onderzoeken of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag. Een urgentie op financiële gronden is in de praktijk niet mogelijk omdat u al in een sociale huurwoning woont. Woont u in een huurwoning vanaf € 752,33 per maand (2021) of een koopwoning, dan kunt u bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden van een woonkostentoeslag. Een urgentie is in de praktijk vaak – nog – niet mogelijk. In ieder geval is het belangrijk dat u vanaf het moment dat u wist dat uw inkomen zou gaan dalen gereageerd hebt op alle passende woningaanbiedingen in WoningNet.

NB de huurgrens voor jongeren zonder kinderen tussen de 18 en 23 jaar is in 2021 € 442,46 per maand. Bij een hogere huur komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag.

U kunt in aanmerking komen voor een urgentie. Voorwaarde is dat u bewijsstukken van uw verblijf in de instelling meestuurt met de urgentieaanvraag. Ook moet u de behandelkosten hebben voldaan voordat uw aanvraag in behandeling kan worden genomen.

Nee, ruimtegebrek of een te kleine woning is geen reden voor een urgentie. Op tijd inschrijven als woningzoekende (www.woningnet.nl) en reageren op woningaanbiedingen in de hele regio is belangrijk als u te klein woont voor gezinsuitbreiding.

Nee, het wonen in een te grote woning is geen reden voor een urgentie. Op tijd inschrijven als woningzoekende (www.woningnet.nl) en reageren op woningaanbiedingen in de hele regio is belangrijk als u kleiner wilt wonen. Bent u 55+ of 65+? Dan kunt u ook reageren op woningaanbiedingen speciaal voor deze doelgroepen!

Voor problemen met inwoning of het wonen op kamers kunt u in principe geen urgentie voor een sociale huurwoning krijgen. Ook niet als u een kindje verwacht. Belangrijk is dat u ingeschreven bent als woningzoekende (www.woningnet.nl) en reageert op woningaanbiedingen in de hele regio.

NB. Woont u twee jaar of meer met minderjarige kinderen in bij anderen of op kamers, dan kunt u mogelijk wel in aanmerking komen voor een urgentie. Voorwaarde is wel dat u in die twee jaar heeft gereageerd op alle passende woningaanbiedingen in de hele regio.

Dan kunt u uw vraag per email stellen: urgentiebureau@regiogv.nl