De Regionale Urgentiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en woningcorporaties. De voorzitter is onafhankelijk van deze organisaties.

De commissie komt elke twee weken bij elkaar om de urgentieaanvragen te bespreken en de gemeenten te adviseren of de urgentieaanvragen toegekend kunnen worden of afgewezen moeten worden. Dat doen zij uiteraard aan de hand van de regels uit de Regionale Huisvestingsverordening