Op 1 januari 2022 fuseert Weesp met Amsterdam.

Weesp hoort vanaf 1 januari 2022 niet meer bij de samenwerkende gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat heeft in Weesp, maar ook in de Gooi en Vechtstreek gevolgen voor de woningtoewijzing van de sociale huurwoningen.

Het aanvragen van een Urgentie

Periode tot 24 maart 2022

In de periode tot 24 maart 2022 kunnen bewoners van Gooi en Vechtstreek en van Weesp  hun aanvraag voor een Urgentie gewoon nog via het Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek doen. Op de website www.ubgv.nl vindt u de informatie en kunt u uw aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt door het Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek afgehandeld.
Als u een urgentie toegekend krijgt, blijft deze ook na 24 maart gewoon voor de aangegeven periode geldig in de 6 regiogemeenten en in Weesp.

Periode vanaf 24 maart 2022 tot 1 januari 2023

Vanaf 24 maart moeten Weespers een urgentie aanvragen bij de gemeente Amsterdam.
Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek kunnen zoals altijd voor informatie en een urgentieaanvraag terecht op de website www.ubgv.nl

Het gebruik maken van Woningnet

Voor Weespers wordt tot 1 januari  voor de woningtoewijzing nog gebruik gemaakt van de website van WoningNet Gooi en Vechtstreek (www.woningnetgooienvechtstreek.nl).
Vanaf 1 januari 2023 worden de woningen in Weesp door Amsterdam aangeboden in WoningNet Amsterdam.

Amsterdam regelt verder dat alle Weesper woningzoekenden in WoningNet Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2023 ingeschreven staan in WoningNet Amsterdam. Deze woningzoekenden hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Het overzetten van de inschrijving van WoningNet Gooi en Vechtstreek naar WoningNet Amsterdam is kosteloos voor de woningzoekenden uit Weesp.

Wat gaat er vanaf 24 maart 2022 veranderen in de woningtoewijzing in de regio Gooi en Vechtstreek 

  • U woont in Weesp en bent voor 24 maart 2022 ingeschreven als woningzoekende in WoningNet Gooi en Vechtstreek :

    – U kunt ingeschreven blijven bij WoningNet regio Gooi en Vechtstreek voor een woning in deze regio.
    – U heeft tot 1 januari 2023 voorrang op de woningen in Weesp die WoningNet Gooi en Vechtstreek aanbiedt.

  • U woont in Weesp en schrijft u vanaf 24 maart 2022 in als woningzoekende in WoningNet Gooi en Vechtstreek :

    – Vanaf deze datum wordt u ingeschreven als woningzoekende van buiten de regio Gooi en Vechtstreek.
    – U heeft tot 1 januari 2023 voorrang op de woningen in Weesp die WoningNet Gooi en Vechtstreek aanbiedt.