Zijn er woongerelateerde problemen zoals huurachterstand, overlast of vervuilingsmeldingen of kunnen we die mogelijk verwachten?
Corporaties, gemeenten, zorgaanbieders en de Regio werken samen om de inwoner hierbij te helpen en te ondersteunen bij het komen tot een oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Info- en Meldpunt HMD. Bel 035 69 263 90 of stuur een mail naar infohmd@regiogv.nl