Wat is het Meldpunt goed verhuurderschap?

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek (inclusief Eemnes) hebben een laagdrempelig, gratis meldpunt waar huurders hun meldingen kunnen doen.

Informatie over Meldpunt goed verhuurderschap

Je kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden bij het meldpunt als je:

 • een particuliere huurwoning zoekt,
 • een woning huurt van een particuliere verhuurder of via een verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. Je werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.

In de Wet goed verhuurderschap staan zeven regels waaraan verhuurders zich moeten houden:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

De verhuurder verhuurt aan een buitenlandse werknemer?

 • de huurovereenkomst moet los van de werkovereenkomst vastgelegd worden
 • de verhuurder moet de huurder schriftelijk informeren in een taal die de huurder begrijpt

Melding maken

Het Meldpunt goed huurderschap is een laagdrempelige registratiepunt waar huurders hun meldingen omtrent hun huursituatie kunnen melden. Dit kan kosteloos en eventueel anoniem*.
Deze meldingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst doorgegeven aan de gemeente zodat de melding door hen in behandeling kan worden genomen. Daarnaast kan de melding als u dat wenst ook doorgezet worden naar een organisatie die u ondersteunt bij de afhandeling van uw klacht.

* Hoewel het mogelijk is om anoniem te melden, kan het Meldpunt in dat geval uw melding alleen doorsturen naar de gemeente en niet naar een organisatie die u kan ondersteunen.

Onderzoek en handhaving

Met de verstrekte informatie zal de gemeente onderzoeken of verhuurder en/of verhuurbemiddelaar basisnormen met betrekking tot de Wet goed verhuurderschap heeft overtreden. Dit onderzoek kan enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de informatie. Na het onderzoek ontvangt huurder de uitkomst van dit onderzoek en advies welke verdere stappen te zetten.

De gemeente heeft zelf de mogelijkheid om de verhuurder en/of verhuurbemiddelaar een waarschuwing, bestuurlijke boete of een ontzegging van de verhuurvergunning te geven. Welke maatregel wordt genomen, ligt aan de ernst van de inbreuk op de norm goed verhuurderschap en op de frequentie van meldingen.

De gemeente zal de huurder hier verder over informeren.

Meldpunt goed verhuurderschap is niet bevoegd om meldingen op te nemen met betrekking tot onderstaande klachten:

 • Te hoge kale huurprijzen;
 • Onderhoudsgebreken in de woonruimte en het herstellen van deze onderhoudsgebreken;
 • Burenoverlast;
 • Klachten over de openbare ruimtes en/of openbare orde;
 • Oplichting, zoals online scams.

Voor klachten over een te hoge huurprijs of gebrekkig onderhoud aan de woning kunt u terecht bij de Huurcommissie

Contact

Ondervindt u problemen met het doen van uw melding?
Neem contact met ons op door te mailen naar verhuurdersmeldpunt@regiogv.nl

Veel gestelde vragen voor huurders

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt.

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt. Corporaties behandelen zelf hun klachten. Hoe u een klacht kunt indienen bij uw corporatie vindt u op de website van de corporatie zelf.

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt. U vindt de informatie hierover op onze website.

Nee, het meldpunt behandelt alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt. U kunt uw klachten melden bij uw verhuurder.

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt. Uw kunt uw klachten melden bij de verhuurder.

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt. Voor klachten over een te hoge huurprijs kunt u terecht bij de Huurcommissie

Nee, het meldpunt registreert alleen klachten van huurders over voorwaarden die de wet goed verhuurderschap aan verhuurders stelt.

Informatie voor verhuurders

De wet geldt voor alle huurcontracten. Dus ook voor huurcontracten die eerder al bestonden. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk voor meer informatie artikel 23 op www.overheid.nl

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.