Voorrang Cruciale Beroepen

Publicatiedatum: 13 november 2023

In 2024 worden er 30 sociale huurwoningen in de gemeente Hilversum en 10 sociale huurwoningen in de gemeente Gooise Meren met voorrang aangeboden aan mensen die een cruciaal beroep uitoefenen én voldoen aan de gestelde eisen.

Bij deze regeling gaat het uitsluitend om werknemers met een uitvoerende functie. Met deze regeling willen we voor starters met cruciale beroepen een betere positie op de woningmarkt creëren zodat het beter lukt om hen te binden en te behouden voor cruciale posities in de zorg, onderwijs of bij de politie.

Dit experiment treedt in werking vanaf 1 januari 2024 en heeft een looptijd van 1 jaar. De werking van het experiment wordt aan het einde van de looptijd geëvalueerd om te bepalen of en zo ja hoe de voorrangsregel wordt voortgezet en ingebed in de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek.

Meer nieuws

Al het nieuws